FIETSEN VOOR HOOP

Cycle for Hope biedt uitdagingen op de fiets.  We willen jou een uitdagende en onvergetelijke ervaring geven én de cliënten van De Hoop ondersteunen. De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, ontvangen steun om hun leven weer op de rit te krijgen. Opnieuw beginnen is een zware weg, met veel obstakels. Jij kunt hen helpen, door je eigen zware weg te gaan op de pedalen. Of door de fietsers te ondersteunen met een donatie.

Waarom vechten voor morgen, als je vandaag vanbinnen sterft?

Veelgestelde vragen

Is mijn gift belastingaftrekbaar?

Ja. Cycle for Hope is een fondswerfevenement van Stichting Vrienden van De Hoop. De organisatie van de fietstochten en het verwerven van de gelden wordt gedaan door deze stichting, al jaren in het bezit van het CBF-keur en ANBI-status. Omdat Stichting Vrienden van De Hoop in het bezit is van de ANBI status, is uw gift aan Cycle for Hope aftrekbaar van de belasting.

Waarvan betaalt Cycle for Hope de organisatiekosten?

De organisatiekosten van Cycle for Hope worden voor twee derde gedragen door sponsors van het evenement die in geld, tijd of materialen dit event mogelijk maken. Het restant van de kosten wordt betaald uit de inschrijfgelden.

Wordt het inschrijfgeld van deelnemers opgenomen in de teller op de website?

Nee. De inkomsten vanuit sponsors en inschrijfgeld zijn niet opgenomen in de teller op cycleforhope.nl. Deze teller geeft dus het zuivere bedrag aan, dat aan giften is geworven door de deelnemers. Deze opbrengst gaat dan ook volledig naar het werk van Stichting De Hoop.

Hoe scoren jullie op de fondswerfnorm?

Het percentage fondswerfkosten van Stichting Vrienden van De Hoop ligt al enkele jaren rond 15-17%, dit is onder het landelijk gemiddelde. Het CBF-keur heeft de norm dat een fondsenwerving percentage maximaal 25% van de inkomsten mag bedragen. De salariskosten van de medewerkers van Stichting Vrienden van De Hoop vallen ook onder de fondswerfkosten van Stichting Vrienden van De Hoop.

Het doel

Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Voor de volgende projecten maak jij het verschil:

Het Inloophuis

Hier komen daklozen en eenzamen samen voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze 'gewoon' even een praatje kunnen maken. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden.

Pastoraat

De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.

Werkervaringsplekken

Door werkervaringsplekken worden (oud)cliënten voorbereid op de maatschappij.

Interne Opleidingsschool

Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de interne opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundige ervaringsdeskundige.

Stay Clean

Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Meer over deze projecten vind je op de website van Vrienden van De Hoop.

Fiets jij ook mee voor een ander? Doe mee met onze activiteiten!