Het doel

Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Voor de volgende projecten maak jij het verschil:

Het Inloophuis

Hier komen daklozen en eenzamen samen voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze 'gewoon' even een praatje kunnen maken. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden.

Pastoraat

De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.

Werkervaringsplekken

Door werkervaringsplekken worden (oud)cliënten voorbereid op de maatschappij.

Interne Opleidingsschool

Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de interne opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundige ervaringsdeskundige.

Stay Clean

Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Meer over deze projecten vind je op de website van Vrienden van De Hoop.

Fiets jij ook mee voor een ander? Doe mee met onze evenementen!