Het doel

Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Voor de volgende projecten maak jij het verschil:

De Inloophuizen


Er zijn veel mensen die dakloos zijn of die wel een woning hebben, maar geen thuis. Mensen die eenzaam zijn, soms ook in de war en verslaafd. Voor hen is er het Inloophuis van De Hoop, in Dordrecht en Vlissingen. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze een kop koffie, thee en een maaltijd. Maar vooral: een luisterend oor.

Het Inloophuis van De Hoop in Dordrecht krijgt zo’n tachtig bezoekers per dag; het Inloophuis in Vlissingen tussen de veertig en vijftig. De doelgroep is zeer gevarieerd. Er zijn bezoekers die dakloos zijn en buiten slapen, maar ook mensen die langskomen voor gezelligheid en wat aandacht. Er zijn vluchtelingen, maar ook mensen die door huwelijks- en zakelijke problemen er van de een op de andere dag alleen voor zijn komen te staan. Het aantal ‘verwarde’ mensen neemt behoorlijk toe, wat extra inzet vraagt van alle vrijwilligers.

Het team van De Brug fietst ieder jaar speciaal voor hun inloophuis in Katwijk.


STAY CLEAN

Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Geestelijke verzorging

De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen, er worden conferenties gehouden en cliënten kunnen een bijbel krijgen als ze dat willen.

Werkervaringsplekken

Door werkervaringsplekken worden (oud)cliënten voorbereid op de maatschappij.

Meer over deze projecten vind je op de website van Vrienden van De Hoop.

Fiets jij ook mee voor een ander? Doe mee met onze evenementen!